ORGANITZACIÓ

En aquesta secció podeu consultar diferents aspectes de l'escola, com l´organigrama, i coneixer el claustre de professors, el personal  d'administració i serveis, l´Amipa i el consell Escolar.

Qui som  |  Organització  |  Instal·lacions  |  Serveis  |  Oferta Educativa  |  Curs 2017-2018  |  Animació Pastoral
català   |   castellano