OFERTA EDUCATIVA

La nostra escola disposa d’una àmplia oferta educativa, que dóna cobertura a les tres etapes educatives obligatòries: Educació Infantil, Primària i Secundària. Això es tradueix en un model educatiu de qualitat, proper i de confiança. Tots els nivells són concertats. Es pot conèixer amb més detall la nostra oferta seleccionant l’etapa o cicle desitjat.

Organització  |  Instal·lacions  |  Serveis  |  Oferta Educativa  |  Curs 2017-2018
català   |   castellano