Accessibilitat

Declaració d’accessibilitat

Escola Mare de Déu del Coll s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, o desenvolupaments finançats des d’Europa.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://www.marededeudelcoll.cat excloent-ne els continguts incrustats provinents d’altres dominis.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents:

 • Manca de conformitat:
  • Hi pot haver algunes alternatives textuals que no siguin correctes – Requisit número 9.1.1.1 Contingut no textual d’UNE-EN 301549:2022
  • Poden existir alguns enllaços la funció dels quals o objectiu no estiguin correctament definits – Requisit número 9.2.4.4 Propòsit dels enllaços d’UNE-EN 301549:2022
  • Podrien haver-hi errors puntuals d’edició en alguna pàgina web.
 • Càrrega desproporcionada: No és aplicable.
 • El contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable.

Hi pot haver continguts de tercers que no estiguin desenvolupats en aquesta Unitat, ni sota el nostre control, com a fitxers ofimàtics de diferents entitats que s’hagin de publicar en aquest lloc.

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 8 d’agost de 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per la pròpia empresa.

Última revisió de la declaració: 8 d’agost de 2023.

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018 com per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

A la Sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Es podrà presentar a través del següent correu electrònic:

nerea@escolamdc.net

Les comunicacions, les queixes i les sol·licituds d’informació accessibles seran rebudes i tractades pel departament de Disseny i desenvolupament web.

Contingut opcional

El lloc web està dissenyat per a la seva visualització responsiva, de manera que es visualitza de forma òptima en els dispositius tablet i mòbils.

Les revisions d’accessibilitat realitzades fins a la data de definició de la declaració actual estan basades en els criteris WCAG 2.1. S’estableix com a objectiu assolir el compliment de tots els requisits de nivell A i AA, juntament amb certs requisits de nivell AAA considerats rellevants per millorar l’experiència d’ús del portal per part del ciutadà.