Eines d’aprenentatge

 

Infantil 3
Eines I-3

Les eines d’aprenentatge que es fan servir al primer curs d’infantil són tot un seguit de materials manipulatius amb colors i formes, creats i pensats pel professorat per fomentar la seva autonomia i aprenentatge. A més a més, com a suport específic fan servir un llibre d’Emat.

Infantil 4
Eines I-4

Les eines d’aprenentatge que es fan servir al segon curs d’infantil són tot un seguit de materials manipulatius amb colors i formes, creats i pensats pel professorat per fomentar la seva autonomia i aprenentatge. A més a més, com a suport específic fan servir un llibre d’Emat.

Infantil 5
Eines I-5

Les eines d’aprenentatge que es fan servir al tercer curs d’infantil són tot un seguit de materials manipulatius amb colors i formes, creats i pensats pel professorat per fomentar la seva autonomia i aprenentatge. A més a més, com a suport específic fan servir un llibre d’Emat.

Primer de Primària
Eines P-1

Les eines d’aprenentatge que es fan servir al primer curs de Primària són tot un seguit de materials manipulatius amb colors i formes, creats i pensats pel professorat per fomentar la seva autonomia i aprenentatge. A més a més, com a suport específic fan servir un llibre d’Emat.

Segon de Primària
Eines P-2

Les eines d’aprenentatge que es fan servir al segon curs de Primària són tot un seguit de materials manipulatius amb colors i formes, creats i pensats pel professorat per fomentar la seva autonomia i aprenentatge. A més a més, com a suport específic fan servir un llibre d’Emat i un de llengua catalana.

Tercer de Primària
Eines P-3

Les eines d’aprenentatge que es fan servir al tercer curs de Primària són tot un seguit de materials manipulatius amb colors i formes, creats i pensats pel professorat per fomentar la seva autonomia i aprenentatge. A més a més, com a suport específic fan servir un llibre d’Emat i un de llengua catalana.

Quart de Primària
Eines P-4

Les eines d’aprenentatge que es fan servir al quart curs de Primària són tot un seguit de materials manipulatius amb colors i formes, creats i pensats pel professorat per fomentar la seva autonomia i aprenentatge. A més a més, com a suport específic fan servir un llibre d’Emat i un de llengua catalana.

Cinquè de Primària
Eines P-5

Les eines d’aprenentatge que es fan servir al cinquè curs de Primària són tot un seguit de materials manipulatius amb colors i formes, creats i pensats pel professorat per fomentar la seva autonomia i aprenentatge. A més a més, com a suport específic fan servir un llibre d’Emat i un de llengua catalana.

Sisè de Primària
Eines P-6

Les eines d’aprenentatge que es fan servir al sisè curs d’infantil són tot un seguit de materials manipulatius amb colors i formes, creats i pensats pel professorat per fomentar la seva autonomia i aprenentatge. A més a més, com a suport específic fan servir un llibre d’Emat.

Primer de Secundària
Eines ESO1

Les eines d’aprenentatge que es fan servir al primer curs d’ESO és un ordinador portàtil per alumne, així com diferents matrials i iniciatives produides per l’equip docent.

 

Segon de Secundària
Eines ESO-2

Les eines d’aprenentatge que es fan servir al segon curs d’ESO és un ordinador portàtil per alumne, així com diferents matrials i iniciatives produides per l’equip docent.

Tercer de Secundària
Eines ESO-3

Les eines d’aprenentatge que es fan servir al tercer curs d’ESO és un ordinador portàtil per alumne, així com diferents matrials i iniciatives produides per l’equip docent.

Quart de Secundària
Eines ESO-4

Les eines d’aprenentatge que es fan servir al quart curs d’ESO és un ordinador portàtil per alumne, així com diferents matrials i iniciatives produides per l’equip docent.