Foto pati escola

PERSONAL D`ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS)

Amb l’objectiu d’atendre totes les necessitats que sorgeixen a la nostra Escola, comptem amb el Personal d’Administració i Serveis que proporciona diàriament atenció a l’alumnat, a les famílies i a les instal·lacions del Centre.

Aquests serveis són, fonamentalment, els següents:

 

RECEPCIÓ – SECRETARIA – ADMINISTRACIÓ

Montserrat Gessé

Susana Domenech

 

MANTENIMENT

Pedro Marbella