Secretaria i administració

La Secretaria està situada a la planta baixa (entrada c/ Tirso 51-53). La persona que atén la secretaria és Susana Domenech.

La secretaria s’ocupa de tots els temes relacionats amb la vida acadèmica: matriculacions oficials, altes, baixes, certificats, rebuts, expedients acadèmics, adreces, inscripcions al menjador, etc.

Els certificats seran lliurats al cap de dos dies d’haver estat sol·licitats.

No s’efectuarà cap matrícula sense haver fet el lliurament de tota la documentació.

Els documents oficials (Graduats Escolars,…) es lliuraran d’acord amb el termini establert per les autoritats educatives de la Generalitat.

El pagament de la mensualitat es realitzarà a través del compte bancari sempre que sigui possible.

El pagament dels serveis esporàdics de menjador i cangur es farà en el mateix horari d’atenció a les famílies.

 

Horari Secretaria:

Dilluns, dimecres i divendres 9:10h. a 11:00h.
Dimarts i dijous 15:10h. a 17:30h.

 

administració està situada a la 1ª planta (entrada c/Tirso 51-53). La persona que atén l’administració és en Montse Gessé.

 

Horari Administració:

Dilluns a divendres 9:15h. a 10:30h.
Dimarts 15:30h. a 17:30h.