IMAGINARI

MANIPULACIÓ

RACONS

 

 

 

 

EXPERIMENTACIÓ

JOCS

COOPERACIÓ

PSICOMOTRICITAT

HORT

Informació etapa Infantil

Al llarg d’aquesta etapa, el professorat crea una atmosfera de confiança i afecte adequada perquè l’alumnat se senti en tot moment el protagonista del seu aprenentatge.

Aquesta etapa té com a finalitat proporcionar als més petits del centre aquelles situacions educatives que els permetin el progressiu descobriment i creixement personal, la possibilitat de relacionar-se amb els altres, tant nens com adults, per mitjà dels diferents llenguatges d’expressió i comunicació; l’observació i descobriment del seu entorn més pròxim i l’adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la seva integració en la societat. Aconseguim així que els nostres alumnes adquireixin l’aprenentatge de la lectoescriptura, l’ús de les destreses matemàtiques, la utilització de les TIC com a eina d’aprenentatge i l’acostament de la llengua estrangera sense oblidar-nos de l’enriquiment personal, el reconeixement i control de les pròpies emocions, així com l’aprenentatge de les habilitats socials, ètiques i morals.

A l’escola Mare de Déu del Coll, l’etapa d’Educació Infantil adquireix una gran importància: té la finalitat d’estimular el desenvolupament del nostre alumnat en totes les seves potencialitats, les seves capacitats, els seus hàbits i la seva moral autònoma. En aquesta etapa s’atenen especialment les necessitats bàsiques d’ordre biològic, psicològic, afectiu, intel·lectual, lúdic i social dels nens.

 

Bilingüisme

L’ensenyament de l’anglès en aquesta etapa és molt important, s’assenten les bases que els ajudaran a preparar-se per al futur. Gaudim de períodes d’immersió lingüística amb activitats com «Arts» i «Psychomotricity».